Funktionsbeskrivelse for Aktivitetsudvalg
  • Planlægge og afvikle sociale aktiviteter til styrkelse af det gode fællesskab i klubben 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
IRK Cafeteria Udvalg 2019
 
Joan Askaa (link til bestyrelsen)
Karin Jeppesen 
Liselotte Larsen 

Nyheder

Kommende aktiviteter