Funktionsbeskrivelse for Aktivitetsudvalg 
  • Planlægge og afvikle sociale aktiviteter til styrkelse af det gode fællesskab i klubben 
  • Afvikle E stævner i klubben
  • Udvikling af elevskolen, herunder evt.  deltagelse i breddeaktiviteter under DRF
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Christina Borgen Nielsen

Signe Gadegaard

Klara Ingemann Bendtsen Pedersen

Emma Brix

Camilla Jensen
Nyheder

Kommende aktiviteter