Referat 9. december 2019

Referat 091219 – afholdt på Core One pga mulighed for visning på storskærm

Til stede: Karina, Maria, Karin, Ulrik, Diana, Allan, Per og Joan

Afbud: Ingen

Dagsorden

Orientering fra daglig leder 

Orientering fra formanden og forretningsudvalget  

Orientering fra udvalg 

Regnskabsstatus og periodiseret budgetopfølgning  

Kommende aktiviteter og opgaver 

Div.

 

Ad Orientering fra daglig leder

Strømskade

Skade i strømskab, mus har gravet sand ind, så der er kommet 350v ind igennem systemet. Fejl i ledning ude fra vejen, og fejl ind i hos os.

Skylden er uafklaret. Skaden er rettet, og der er skiftet en masse.

Endnu ikke helt afklaret, hvor meget der er i stykker. Vi ved at begge vaskemaskiner er færdige, emhætter er i stykker, rigtig mange lamper er ødelagt, elhegn støderen er brændt op. Mange ting i køkkenet ikke koblet på endnu, så det er uafklaret, om der er mere, der er ramt af skaden.

Højtaler anlægget virker, men ikke den trådløse mikrofon – den hyler.

Brandalarmen er koblet fra og dur ikke. Det arbejde, der er lavet indtil nu er sikkert nok, så der ikke er risiko på 1. sal, men Diana sætter dem til at købe et par røgalarmer med det samme.

Brian Hagelskjær El skaffer LED lamper til gang, toilet og 1. sal, og mange sensorer, så det tænder og slukker af sig selv.

Vi bør samtidig får styr El’en efterfølgende, så vi slipper for al trækkes på køkkenet.

 

Diana og Allan har haft samtaler med beridereleverne, både om generelle forhold, og plan for at nå uddannelsesmålene. Detaljer føres ikke til referat grundet personfølsomme oplysninger.

 

Ad Orientering fra formanden og forretningsudvalget  

Status på evt. forbedring af faciliteterne

Oplæg til Ib/kommune. Per skal skrive på dette og Ulrik og Per skaffer nogle priser. Per er i gang.

Hvad vil vi med første salen? Skal beridereleverne blive ved at bo der? Og hvor meget skal det sættes i stand.

Per kigger på det i december.

Evt. hive det gamle vandingsanlæg ned, da det ikke virker ordentligt. Især i den lille hal.

Der skal snart en ny vandvogn.

Status på certificering

Per mailer sammen med Helle, og de har et møde 10/1 for at få det sidste på plads. Men det er godt på vej.

Der er krav om førstehjælp. Brande rideklub har planlagt et arrangement med førstehjælp, men det er desværre samme tid som vores pony stævne.

Men måske har pigerne taget det via kørekort, men er det for gammelt?

Ad orientering fra udvalg

Pony udvalget: Elevstævne afvikles senere i december. Flere aktiviteter er planlagt bl.a. tur til Hingstekåring.

Stævneudvalget: Spring og dressurstævne afviklet med god succes i november. Pony stævne spring afvikles først i januar.

Cafeteriaudvalget: Det er gået godt til arrangementerne, men Indkøb og vagter kom for sent ud, så vi har skrantet os lidt igennem. Generelt skal vi få styr på indkøb og hjælper lister. Gøre det udfra arrangementskalenderen, og fokus på prisoptimering ved indkøb. Mere fokus på rengøringen i køkkenet og at få overholdt listerne.

Karin og Karina få det sat i system sammen med cafeteria ansatte.

 

Ikke nyt fra andre udvalg

 

Ad Regnskabsstatus og periodiseret budgetopfølgning  

Stor stigning i aktiviteten om onsdagen til spring, der er nok behov for et ekstra hold og starte tidligere.

Fald i indtægter sammenlignet med sidste år, men aktiviteten er stigende på nær på Karina i efteråret

PT ser det ud til at der er et overskud på ca. 65000 tkr. Ved årets slutning.

 

 

Ad Kommende aktiviteter og opgaver

Arrangementer

Stævneplan for 2021:

Pony spring 4-5 januar

DSP hingstekåring 29/2

Hest spring 21./22. marts – Maria har søgt terminen

2 års DV 20. juni

Følskue 1. august

Egnethedstest DV 7/11

Dressur 7.- 8. November – skal flyttes – ALLAN tager sig af det

14.- 15./11 Hest spring – Maria har søgt terminen

---------------------------------------------------------

Pony spring 9./10 januar 2021

Hest spring 27./28. marts 2021 for at få afstand til hingstekåring, selvom det ligger samtidig som DSP

 

Ad Diverse

·         Diana får Klaus til at høre om Munklinde biogas anlæg måske er interesseret i møddingen.

·         Medlemsmøde i rideforbundet i Viborg – forholdsvis kedeligt. Lidt brok over bureaukratiet for rideklubber.

·         Rideforbundet har forslået at lave ”klubmodul” om igen med BDO – det blev ikke modtaget vel. Der er også en anden udbyder, og det er vi ikke interesseret pt.

·         Forsikring generelt – Det bør vi måske generelt gennemgåes. Per og Ulrik kigger på det.

·         Karina kigger på, om der er noget elev forsikring inkluderet i det vi betaler til DRF i lærestedsafgift

·         Elevskolen: Tina og Maiken kan ikke komme ind på klubmodul og derfor har de svært ved at få overblikket over, hvem der har betalt. Evt. sætte en computer til oppe i sekretariatet, så de kan se hinandens og få overblikket. -> Karina

·         Trækkere, der hjælper. Skal vi kigge på set-uppet?

·         Priserne sættes op på 30 min holdene, da de er inkluderer ekstra hjælp. Se om vi kan få udfaset trækkere på 45 min holdene.

·         Oplæg til pris oversigt sendes til Allan og Karina, når ok lægger Joan den op på hjemmesiden.

·         Afkrydsningsliste ønskes, også kan de få en regning en gang i kvartalet. Allan sender billede til Karina.

·         Joan finder ud af hvem der er på valg.

 

Næste møde 3. februar 2020 kl. 18.30. på Core one

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat 12. september 2019

Referat 120919

Til stede: Karina, Maria, Karin, Diana, Ulrik, Allan, Per og Joan

Afbud: Ingen

Dagsorden

Orientering fra daglig leder 

Orientering fra formanden og forretningsudvalget  

Orientering fra udvalg 

Regnskabsstatus og periodiseret budgetopfølgning  

Kommende aktiviteter og opgaver 

Div.

 

Ad Orientering fra daglig leder

Personale:

Diana og Allan har haft personalemøde med Maiken. Detaljer føres ikke til referat grundet personfølsomme oplysninger. Hun skal på skole fra på mandag den 16.09.19 og 4 uger frem.

 

Når Maiken tager på skole overtager Tina alt elevundervisning i perioden, og Malene og Lasse hjælper til i stalden.

 

Nyt personalemøde aftales med Tina og Karina.

 

Cafeteriet: 

Melissa køber ind til arrangementer

Ditte skal lave vagtplan, men det bliver gjort for sent, hun skal have deadlines til hvornår hun skal have vagtplanen klar, så de andre ved præcis hvornår de skal være der, og de skal have den i god tid.

Anne Mette må have 15 timer om ugen, der undersøges om Anne Mette vil stå for onsdagsspisning en gang i måneden..

 

 

Ridehal:

Den lillehal er blevet højtryksrenset og den store hal bliver højtrykrenset i morgen den 13.09.19, og pærerne bliver skiftet.

 

 

Ad Orientering fra formanden og forretningsudvalget 

 

Møde med Ib Lauritsen om rideskolen:

Per har snakket med Ib, men det er ikke lykkes at få afholdt et møde endnu, da det kun er muligt om fredagen.

 

Det hvidehus:

Vandet er ikke lukket endnu, det kan først blive lukket, når det bliver gravet op.

Ad orientering fra Udvalg

Ponyudvalg:

Diana, Christina, Mette, Maiken og Tina.

-          Der er arrangeret et arrangement med spisning og filmhygge den 27. September.

-          Juleklippedag den 1. December

-          Julestævne den 21. December.

-          En dag for elever og forældre i januar/februar.

-          Arrangement til hingstekåring om lørdagen, med adgang til messen og galla. Allan undersøger priser.

 

2 hold er tilmeldt til elevcup, Christina står for det. Prisen bliver 50 kr. pr. Start man er med. Der er ønske om klubtrøjer, så man kan se hvor vi kommer fra. Eksempel med fra ridehesten, som har et koncept med trøje/bluse/jakke med klublogo, hvor de vil komme ud og vise hvad de har, det kunne kædes sammen med en aften med spisning.  

 

Ponyudvalget efterspørg et sted hvor de kan se hvad der sker på rideskolen de forskellige weekender, da de gerne vil ned og se de forskellige arrangementer. Joan sørger for at få opdateret kalenderen på hjemmesiden.

 

 

Ad Regnskabsstatus og periodiseret budgetopfølgning  

Statusbalance er gennemgået.

 

Ad Diverse

Der er ikke sket noget nyt med løbebåndet.

 

 

Næste møde mandag den 18. November 2019.

 

 

 

Nyheder

Kommende aktiviteter