Bestyrelse:

 
Formand:

·         Indkaldelse til bestyrelsesmøder

·         Kontakt til Ikast-Brande kommune

 

Næstformand:

·         Bistå formanden i sine opgaver

 

Kasserer:

·         Vedligeholdelse af medlemskartotek

·         Indberetning af medlemstal til DRF

·         Alt vedr. økonomi

 

Sekretær:

·         Udsendelse af dagsorden til bestyrelsesmøderne

·         Skrive et beslutningsreferat fra bestyrelsens møde

·         Indkaldelse til den årlige generalforsamling

 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer, opgaver fordeles efter behov:

·         Ansvarlig for klubbens ansatte (herunder MUS samtaler, APV)

·         Besvarelse af klubbens mail

·         Presseansvarlig

·         Opdatering af hjemmeside

 


Nyheder

Kommende aktiviteter